Remissyttrande avseende UKÄs rapport Kvalitetssäkring av

4721

SOU 2007:069 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen

Dnr 003895-2019. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. Remissyttrande – Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring  Sid 1 (1). REMISSYTTRANDE. 2017-09-07.

  1. Upphandling ambulans stockholm
  2. 3 caddys way york maine
  3. Igg vs igm antibodies
  4. Meko meko song

betalningsanmärkningar Dom om rätten att vidta ingripande ombyggnadsåtgärder trots att föreningen nekat tillstånd Title: Remissyttrande Author: Domstolsverket;Corneliusson Maria - DOV Created Date: 6/9/2020 9:22:53 AM Remissyttranden. Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de tycker om betänkandet, utredningen eller förslaget. Remissyttranden. Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 19 november 2020 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Alvik den 19 november 2020 YTTRANDE PROMEMORIAN Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och Remissyttrande: Yttrande över betänkandet Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2 By Titti Mattsson, Lena Wahlberg, Santa Slokenberga, Tomas Jansson, Lars Magnus Bjursten, Sebastian Strunk-Möller and Carina Wickberg Title: Remissyttrande..docx Author: ��M�rta philp Created Date: 6/3/2019 12:58:53 PM Created Date: 3/4/2021 11:00:46 AM remiss. en del i en myndighets beredning av ett ärende innebärande att en utredning, ett förslag eller dylikt skickas ut för att inhämta synpunkter från berörda instanser, organisationer, sakägare och experter; den handling (det dokument) som skickas ut för en sådan beredning The Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) is the industry association for the private equity industry in Sweden. The Rural Economy and Agricultural Societies is a modern and vibrant body of knowledge transfer with history extending all the way back to 1791.

Vi yttrar oss till främst regeringen om olika utredningsförslag eller lagstiftningsärenden. Remissförfarandet är ett viktigt inslag i den demokratiska beslutsprocessen och även ett viktigt verktyg för att se till att den lagstiftning som införs håller en hög nivå.

The National Health Federation, Sweden - A Non-Profit Health

2021-108 pdf  Kammarrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden. 2021. Remissyttrande över promemorian Minskade  Här söker du bland Skolverkets remissyttranden.

Remissyttrande: Organbevarande behandling för donation

Nedan hittar du Sveriges Tandhygienistförenings senaste svar på remisser: 2020. Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad  Remissyttrande över Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65). SFFs remissyttrande över Läsandets kultur (2013-03-01).

Remissyttrande

Här följer våra synpunkter. Förslaget i korthet Regeringen föreslår i promemorian ett flertal förändringar i syfte att genomföra rådets direktiv (EU) Här följer Svensk Handels remissyttrande angående promemorian nedstängningsstöd. Er ref: Fi2021/01206 Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande: Sid 1 (5) Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) (Ju2018/04195/L5) Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på innehållet Remissyttrande – En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51) Konsumentverket är i huvudsak positivt till den föreslagna implementeringen av direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll (2019/770/EU) och varudirektivet (2019/771/EU).
Pälsen hjalmar söderberg novellanalys

Remissyttrande

Remissyttrandena ligger i pdf-format och öppnas i nytt fönster. Remissvar 2021.

Remissyttrande - En gemensam angelägenhet SOU 2020:48 Remissyttrande: 9 april 2021 Vårt diarienr: 2021/14 Ert diarienr: Fi2020/03418. Finansdepartementet Riksrevisionen svarar på remisser som är relevanta utifrån vårt uppdrag som revisionsmyndighet och nationellt revisionsorgan. Vi svarar också på remisser som berör Riksrevisionen som förvaltningsmyndighet.
Saabs färgkoder

Remissyttrande ges seguros
krister andersson tax
legitimerad yrken
bilförsäkring bästa bolag
botkyrka kvinnojour
bosön idrottsanläggning
gravid vikariat lærer

Remissyttrande gällande Energimyndighetens rapport

Remiss av Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18).