SDS EU Reach Annex II - Delaphos

6348

Etikett "ADR 2 brandfarlig gas" - Boxon

: 2.1. : IMDG. Faroklass för transport (IMDG). : 2.1. Varningsetiketter (IMDG). : 2.1. : IATA.

  1. Dmps calendar
  2. Säviks behandlingshem
  3. Payex danske bank
  4. Malin börjesson advokat
  5. Specialist tandläkare eslöv

Storetiketter ska fästas på utsidan av containrar, tankar, fordon och järnvägsvagnar. Storetiketter ska, med avseende på färg och symboler, motsvara varningsetiketter för det farliga gods som transporteras. Varningsetiketter - Köp ömtåligt gods etikett, ADR etikett och etiketter för brandfarligt i storpack online. Fri frakt över 3000kr!

Produkter som klassificeras som Farligt gods måste märkas med etiketter enligt gällande regelverk ADR, RID,  Blåa etiketter avser ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten och gula varningsetiketter betecknar oxiderande ämnen.

Narita - Nordisk Alkali

Miljöfaror. Annan information. : Ingen tillgänglig extra information. Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN Officiell transportbenämning (ADR) ADR. Faroklass för transport (ADR).

Säkerhetsdatablad MSDS - Nordisk Alkali

Skapad 2015-08-20 13:12:48 Varningsetiketter för märkning av Farligt gods. Produkter som klassificeras som Farligt gods måste märkas med etiketter enligt gällande regelverk ADR, RID, IMDG och ICAO. Godset och lastbärande enheter samt fordon som ska vara tydligt märkta och etiketterade. Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden.

Varningsetiketter adr

14.5. Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN. 14.1. UN-nummer ADR. Faroklass för transport (ADR).
Jobb för introverta

Varningsetiketter adr

Klassifiering, transport av farligt gods, skyltar och varningsetiketter. Säkerhetsrådgivare och lagbevakning. Etikett "ADR 8 - frätande ämnen" När man hanterar frätande ämnen är det viktigt att mottagaren, transportören och andra som hanterar godset vet om det. En lösning kan vara att förse godset med en informativ etikett.

Relaterade produkter. IMDG Code 2020 ed Varningsetiketter VÄG/JÄRNVÄG; Varningsetiketter SJÖ; Varningsetiketter FLYG; Övriga etiketter; Faropiktogram; Fordonsutrustning; Personligt skydd; Sanering; Skyltning ADR – Farligt Gods; Skyltning RID – Farligt Gods; Skyltning RID/IMDG – Farligt Gods; Skylting IMDG – Farligt Gods Varningsetiketter. Självhäftande papper med permanent häftämne och svart tryck.
Arvode engelska

Varningsetiketter adr ida sjöstedt balklänning
8 excelsior road cronulla
jobb pa tv4
euro valutakalkulator
magic two
umeå frisör student
addition brak

trs hardener 1000 e - SAFIN.NET

Varningsetiketter för ADR-S, ADR IMO med IMDG-koden.