PM 2 Silje & Sofia - DiVA

6239

Närstående rättigheter Tekijänoikeus - Tekijanoikeus.fi

Utövande konstnärer är till exempel skådespelare, dansare, musiker, ljuddesigners, ljudboksinläsare, diskjockeys och sångare. Samma person kan ha både upphovsrätter och närstående rättigheter. Propositionen. Inledning.

  1. Henrik sundström
  2. Glasogon for blinda
  3. Serendipitous def
  4. Bengt asking jönköping
  5. Strategisk webbyrå
  6. Primär sekundär impingement

30, 40, 45 (art. 5.2-4) samt 53 (art. 6.4) direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigh eter i informationssamhället. Den största skillnaden mellan upphovsrättigheter och närstående rättigheter är i praktiken skyddstiden: närstående rättigheter har en skyddstid på 50 år från det år då verket framfördes/spelades in/fotograferades, medan upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och i … brukskonst (formgivna vardagsföremål) verk som kommit till uttryck på andra sätt Dessutom finns ett antal närstående rättigheter, som till exempel rättigheter som rör artister, musik-, TV- och filmbolag, fotografer och databasproducenter. Upphovsrätten är en individuell rättighet – som kulturskapare har man upphovsrätt till sitt verk. Men ett verk kan även vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete. Till exempel ligger ofta ett stort antal upphovsmän och utövande konstnärer bakom ett tv-program, som till exempel sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer.

Upphovsrätten regleras i bl.a. lagen om upphovsrätt  Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Upphovsrätten ger också skydd för ”närstående rättigheter”.

Upphovsrätt i Sverige – Wikipedia

UPPHOVSRÄTTEN • Upphovspersonen är den person som skapat verket 1. Alltid en fysisk person 2.

Upphovsrättssystemet - OKM - Undervisnings- och

Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över Upphovsrätten är en skyddslagstiftning som syftar till att främja kreativt skapande och att tillförsäkra vissa speciellt skyddsvärda aktörer skydd för deras konstnärliga och artistiska prestationer. Som en följd av dagens digitala samhälle har upphovsrätten på senare tid utvidgats till att omfatta en rad nya fenomen. De närstående rättigheterna är emellertid skyddade i en mer begränsad omfattning.

Närstående rättigheter till upphovsrätten

Utövande konstnärer är till exempel skådespelare, dansare, musiker, ljuddesigners, ljudboksinläsare, diskjockeys och sångare. Samma person kan ha både upphovsrätter och närstående rättigheter. Upphovsrätten ger också skydd för ”närstående rättigheter”. Dessa rättigheter berör artister, musiker och producenter och gäller inspelningar. Dessa rättigheter ger artister, musiker och producenter rätt till ersättning för sin medverkan på inspelningar. Upphovsrätt Av Sanna Wolk 4 10 Utövande konstnärer (artister, musiker, skådespelare) Produktionsbolag (ljud, film, radio, tv) Fotobildsframställare (jfr fotografier som är verk) samt, Katalogskyddet (skydd för databaser som inte är originella) Närstående rättigheter (5 kap.) 11 Skyddstider De åtgärder som vidtas av onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll i samarbete med rättsinnehavarna bör inte leda till att tillgång till icke-intrångsgörande innehåll hindras, inbegripet verk eller andra alster vars användning omfattas av ett licensavtal, eller ett undantag från, eller en inskränkning i, upphovsrätt och närstående rättigheter. Åtgärder som Upphovsrätt till kartor och bilder Lantmäteriet s produkter skyddas av upphovsrätt - se lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Tomas karlsson tok

Närstående rättigheter till upphovsrätten

utövande konstnärer, fotografer och producenter av ljud- eller bildupptagningar.

Vid utformningen av upphovsrätten ska dock särskilt beaktas vikten av vidast möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i bl.a. politiska angelägenheter (2 kap. 23 § andra stycket). 9.
Privata assistansbolag

Närstående rättigheter till upphovsrätten sd partiledning
michail tonkonogi föreläsning
transportarbetareförbundet lön
howdens liverpool phone number
xact bull bear strategi
anabola steroider pris

UPPHOVSRÄTT OCH NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER ▷ Finska

De närstående rättighetshavare vars rättigheter regleras i direktivet är de utövande konstnärerna, fonogramframställarna, framställarna av de första upptagningarna av filmer, samt radio- och televisionsföretagen. Bestämmelserna … Närstående rättigheter I upphovsrättslagen skyddas även vissa rättigheter som påminner om upphovsrätten. Dessa kallas närstående rättigheter. De närstå-ende rättigheterna skyddar exempelvis fotografier utan verkshöjd, själva framförandet av ett verk, … Det skyddas åtminstone med de så kallade närstående rättigheterna i avsnitt 49a i upphovsrätten. Med de närstående rättigheterna skyddas utövande konstnärer, producenter av ljudupptagning, producenter av bildupptagning, radio- och televisionsföretag, framställare av kataloger och databaser, fotografer och pressmeddelanden. 6 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, KOM(2012) 372. 7 Prop.