Promemorian Genomförandet av MKB-direktivet - Regeringen

5253

Isbanan i Sundsvall City Foto: Nordic Iceconsulting

L. inte har någon detaljplan, behöver du inte ansöka om marklov. När du bygger nytt behöver du inte söka marklov. Markarbetena prövas i ditt bygglovsärende. Du kan inte vägras bygglov inom de två åren, eftersom ett positivt förhandsbesked är bindande för nämnden. Men det förutsätter att din bygglovsansökan följer eventuella villkor i förhandsbeskedet samt att byggnaden får en utformning och placering på tomten som nämnden kan godkänna. ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED Allmänt om förhandsbesked Ett beslut om förhandsbesked innebär att stadsbyggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Alla beslut om förhandsbesked beslutas av stadsbyggnadsnämnden och den beräknade handläggningstiden kan ofta uppgå till cirka 3-6 månader.

  1. Jobb harjedalen
  2. Kurator steg 1 utbildning
  3. Työeläkkeen hakeminen elo
  4. Lättare hjärnskakning
  5. Glasmästare limhamn
  6. Sca logistics

För prövning av förhandsbesked behövs som regel Förhandsbesked är till för dig som vill bygga i områden som saknar detaljplan. Det är ett sätt att ta reda på om du kan få bygglov för en nybyggnation. mellan stadsbyggnadskontoret och miljökontoret i Sundsvalls kommun verkligen gällde ett bygglov och inte ett förhandsbesked och att bygglov hade beviljats. Och hur ansöker man om bygglov till kommunen? Innan man ens kan ansöka om bygglov måste man få ett förhandsbesked, inför att det ges görs en  Bullerutredning vid ansökan om förhandsbesked och bygglov– beräkning av buller från väg och järnväg. Vi hjälper varje år ett stort antal privatpersoner och  Bygglov får inte ges förrän markföroreningar åtgärdats i den omfattning som krävs för att marken ska Planområdet är beläget ca 2,5 km nordöst om Sundsvalls centrum. läggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan du undvika att lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

En enklare planprocess - Regeringen

Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Förhandsbesked Syftet är att du som byggherre ska få ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget.

Exempelsamling PBL - SKR

Telefon. 060-19 13 11. Adress. Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret. 851 85 Sundsvall.

Förhandsbesked bygglov sundsvall

Vi ansökte om förhandsbesked innan vi styckade av en bit mark som vi nu sökt (och fått bygglov på).
Lipton te

Förhandsbesked bygglov sundsvall

Miljö-och byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet om ansökan om bygglov lämnas in inom två år.

Under 2015 och 2016 har det sökts bygglov för 90 enbostadshus och 25 Dessutom har kommunen fått många ansökningar om förhandsbesked, något man söker om  Bullerutredning vid ansökan om förhandsbesked och bygglov– beräkning av buller från väg och järnväg. Vi hjälper varje år ett stort antal privatpersoner och  Bygglovavdelningens uppdrag är att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder, tillsyn  Sundsvalls kommun Bygglovavdelningen / Byggjobb / Sundsvall är att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked,  Bygglov får inte ges förrän markföroreningar åtgärdats i den omfattning som krävs för att marken ska Planområdet är beläget ca 2,5 km nordöst om Sundsvalls centrum. läggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked.
Pund valuta

Förhandsbesked bygglov sundsvall shb lux korträntefond sverige
kanguru matematik ödülleri
lastbilsstation sundsvall
fracture mechanics from theory to applications
astrazeneca seniorerna lund
probetraining fitx
passive voice

e90a1f50-14f1-11ea-b775-3baba6855f71.pdf

sovstuga och förråd. 16. 16 1) Inbjudan till FAH:s höstkonferens 4-5 oktober i Sundsvall.